Kelvan- Tabas International Museum (1)
Kelvan- Tabas International Museum (2)
Kelvan- Tabas International Museum (3)
Kelvan- Tabas International Museum (4)
Kelvan- Tabas International Museum (5)
Kelvan- Tabas International Museum (6)
Kelvan- Tabas International Museum (7)
Kelvan- Tabas International Museum (8)
Kelvan- Tabas International Museum (9)
Kelvan- Tabas International Museum (10)
Kelvan- Tabas International Museum (11)
Kelvan- Tabas International Museum (12)
Kelvan- Tabas International Museum (13)
Kelvan- Tabas International Museum (14)
Kelvan- Tabas International Museum (15)
Kelvan- Tabas International Museum (16)
Kelvan- Tabas International Museum (17)

1st Prize Winner Tabas International Museum Competition 2020

Design : Kelvan.iD

Principal Architects : Sara Boroujerdi, Amir Yari, Raham Ahmadian

Team : Ramin Rahmani, Mahsa Ardestanian, Setareh Mousavi

Visualization : Kaz Studio

Location : Tabas Desert / Iran

Juri : Mahdi Hodjat, Mohammadreza Ghodousi, Mohammadali Daneshirad, Mohammadreza Rahimzadeh, Mohsen Abbasi Harofteh